KONSTRUKTIONSBERÄKNING

thin

VAD ÄR KONSTRUKTIONSBERÄKNING?

Konstruktionsberäkning är den beräkning som görs och ligger bakom en konstruktionsritning.

Man kan säga att en konstruktionsritning är en schematisk representation av konstruktionens alla konstruktionsberäkningar. En konstruktionsberäkning behandlar i grund och botten dimensioneringen av konstruktionen så att det uppfyller alla krav enligt dagens normer. De normer som är gällande i Sverige är Eurocoden och EKS:n.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Detta kan innefatta beräkningar av;

  • Grundläggning (alltså fundamentet)
  • Lastnedräkning
  • Trä, stål och betong.
  • Kolfiber
  • Stabilitetsberäkningar
  • Avväxlingar
  • Infästningar

Har du en ordentlig konstruktionsberäkning som är utförd på korrekt vis är detta en stor tillgång då det hjälper dig att kontrollera och beräkna dina kostnader med högre noggrannhet.

Det finns många syften och fördelar med att ha väl utförda beräkningar. Du behöver en beräkning bland annat för att gå till nästa steg i bygg-processen.

Du kan kontakta oss på Villcon oavsett om du behöver stöd med några enklare beräkningar eller om du behöver handlingar inför ett bygglov. Vi utför snabbt och lätt dina beräkningar och kan även hjälpa dig med nya eller modifieringar av konstruktionsritningar. Därför tror vi att vi är ett bra alternativ för dig.

Konstruktionsberäkning behövs för alla sorters konstruktioner. Därför är det viktigt att välja rätt.

Du behöver en konstruktionsberäkning i alla projekt. För att säkerhetsställa flytkraft och stabilitet för en byggnadskonstruktion. Exempelvis om du skall utföra en ombyggnad, tillbyggnad eller andra stadier i byggprocessen. Bygger du ett hus eller någon typ av byggnad, är det viktigt att kontrollera det för stabilitet och att alla olika komponenter såsom; balkar, pelare, väggar, golv, blir dimensionerade för de laster som kan komma att uppstå. Ett annat exempel är när man gör ett ingrepp i konstruktionen, t.ex. en håltagning i en vägg – för att lägga in en dörr eller fönster. Då måste väggen kontrolleras så att den kan klara att leda om lasterna med eller utan avväxling. Denna kontroll görs för att lasten skall överbryggas över öppningen.

Det finns mängder med beräkningsprogram som kan dimensionera en konstruktion eller konstruktionsdel. Det förutsätter dock att konstruktören har valt rätt parametrar. Det är alltså viktigt att kontrollera resultat mot handberäkningar.

1. Beräkningar på befintliga byggnationer

Skall du renovera och vill göra en öppning eller riva en vägg kan vi hjälpa dig att undersöka huruvida väggen är bärande eller inte. Då undviker du automatiskt eventuell problematik längre fram i byggprocessen.

2. Till underlag för bygglov

Vid framtagandet av ett bygglov eller omkonstrueringar kan vi hjälpa dig att få fram konstruktionsberäkningar så att du får ett godkänt bygglov. Vi kan även komplettera med konstruktionsritningar om du så behöver.

3. Till underlag för förfrågningsunderlag eller anbudsunderlag

Skall du lämna anbud i en upphandling är det viktigt att ditt anbud är vattentätt. Då har du en bra grund att stå på. Med våra beräkningar och kompletterande konstruktionsritningar kommer du ha det underlag du behöver för att vara en vinnare. Särskilt viktigt är detta i en upphandling.

4. Specifik konstruktionsberäkning för specifika material

När det kommer till specifika materialbehov, eller undersöking av bärigheter i olika mateiral är det många parametrar som spelar in. Dimensionsberäkningar av olika komponenter är väldigt viktigt för att det ska bli rätt. Då finns vi här och hjälper dig med detta.

Vem tar fram en konstruktionsberäkning?

Vi hjälper dig med alla dina beräkningar du behöver för din konstruktion. Oavsett vilken typ av beräkningar det handlar om så har vi expertisen. Låt oss hjälpa dig i processen. Detta gör vi genom att förklara de olika koncepten, på så sätt vet du vad du bör tänka på. Listan nedan är några av de många beräkningar som vi på Villcon erbjuder.

Lastnedräkning

För att dimensionera de olika komponenterna och grunden i en konstruktion behöver en konstruktör göra en lastnedräkning till huset. Med andra ord räknar lasterna ned hela vägen till grund genom de bärande komponenterna i huset. Då kan man tryggt gå vidare med dimensioneringen.

Grundläggning

Grundkonstruktionen är minst lika viktigt som hela stommen. Då den ska bära konstruktionen över en lång tid utan att det uppstår några sprickor eller sättningar. Val av grundkonstruktion är oftast projektanpassade och beror på beställarens önskemål och markförhållanden. Några exempel på grundläggning är platta på mark, krypgrund och källare, plintar, pålad grundläggning.

Trä, stål, betong

Vi kan dimensionera olika stommar som består av trä, stål, eller betong, eller en kombination av alla tre annars kallad för samverkanskontruktioner.

Kolfiber

Kolfiber använder man som en förstärkningslösning. Oftast vid angrepp i ett konstruktionselement, eller om man ändrat lastförutsättningar. Det krävs inte så mycket material, därför är detta för många en bra lösning.

Stabilitetsberäkningar

Konstruktionens stabilitet är viktig så att alla laster förs ned till grund och att inte konstruktionens bärighet kompromissas. Därför är det viktigt att kontrollera konstruktionen och de olika komponenterna för global respektive lokal stabilitet.

Avväxling

Ska du göra en ursparing i en vägg eller bjälklag? Då behöver du kontrollera robustheten kring konstruktionen. Om väggen eller bjälklaget är bärande är det viktigt att överbrygga lasten över öppningen. Då ska en avväxlingslösning tas fram. Är väggen inte bärande räcker det oftast med ett intyg på att konstruktören har kontrollerat konstruktionen och att arbetet kan påbörjas. Alltså är det väldigt viktigt att ta fram rätt lösning för den specifika väggen.

Infästningar

Det är viktigt att dimensionera alla infästningar mellan olika byggkomponenter. Först då kan alla laster föras ner till grund. Detta ser du oftast i detalj på en ritning för att byggentreprenören skall kunna veta hur infästningen ser ut.

Varför välja Villcon?

Om du letar efter en auktoritet inom byggritningar och konstruktionsberäkningar, har du alla skäl att välja oss på Villcon. Med flera befintliga och nya kunder växer vi i rask takt och börjar få en allt mer känd närvaro inom konstruktionsritningar och beräkningar. Alla byggprojekt behöver utan tvekan konstruktionsberäkningar. Med andra ord är beräkningarna vitala för att öka stabiliteten, bärigheten och kraften hos den befintliga konstruktionen.

Tillit är A och O

Som en växande aktör kan du lita på oss för alla typer av design och konstruktionsrelaterade beräkningar. Dessa tjänster erbjuder vi för omvandlingar av villor, och naturligtvis för nya andra typer av byggnationer. Skall du bygga ut eller bygga om är det ytterst användbart att ha ordentliga beräkningar utförda för befintlig konstruktion. Vi har god förmåga att erbjuda tjänster i olika skeden i dina projekt och har alltid möjligheten att diskutera specifika lösningar ut efter dina unika behov och krav. Då detta är något vi verkligen brinner för ser vi inte problem utan att komma med lösningar!

Kvalitet!

För beräkningar och beräkningsmetoder arbetar vi enbart ut efter kvalitet. Detta för att enbart ge dig de bästa möjliga leveranserna du kan få till din byggnation. Vi gör det genom att arbeta med modern programvara och moderna verktyg. Alltså kan du känna dig trygg i att du innehar de mest korrekta beräkningarna du kan få.


Vi erbjuder beräkningar av befintliga konstruktioner och för att hjälpa dig förstå din konstruktion på djupet. Med ordentliga beräkningar kan du tydligt ta reda på vilka väggar som är bärande. Därefter kan vi vidareutveckla eller modifiera din befintliga konstruktion på bästa sätt.

Vi kan givetvis även hjälpa dig med bland annat; konstruktionsritningar, byggkalkyl, visualiseringar och energibalansberäkningar.

Vi hjälper dig med allt.

Känn dig alltid varmt välkommen att kontakta oss på Villcon

02.

Baserat på 15 omdömen.
David Gough
David Gough
2020-08-15
Verifierad
Nassim Fazli
Nassim Fazli
2020-08-11
Verifierad
Vi behövde hjälp med att kontrollera vilka väggar som var bärande samt beräkning på avväxling. Fick ett trevligt och professionellt bemötande och de ritningar vi behövde för att kunna gå vidare i renoveringen. Vi är mycket nöjda!
Ronnbaeck
Ronnbaeck
2020-07-31
Verifierad
Behövde hjälp med visualiseringen av min 120 kvm stora trall, på en ganska besvärlig mark med olika höjder. De hjälpte till med att konstruera plintarna samt fyra pelare som som skulle bli 2 meter hög för altanen som sedan även skulle hålla för en framtida glasveranda. Idag står altanen där och det blev mycket bra. snickarna var mycket nöjd över 3d modellen av altanen som de hela tiden kunde kolla på samt även konstruktionsritningen av pelaren. Jag är väldigt nöjd och altanen blev mycket fin.
Anders Segerlund
Anders Segerlund
2020-07-29
Verifierad
Kunniga och erbjuder bra priser. Rekommenderas
Burim Sadriu
Burim Sadriu
2020-07-29
Verifierad
Cecilia Catalan Röring
Cecilia Catalan Röring
2020-07-29
Verifierad
Laszlo Toth
Laszlo Toth
2020-07-29
Verifierad
Professionella och kostnadseffektiva konstruktionsritningar, jag har anlitat Villcon ca. 20-30 gånger till våra projekt och de levererar varje gång!
Rosanna Scharin
Rosanna Scharin
2020-07-29
Verifierad
Ergin Can
Ergin Can
2020-07-29
Verifierad
Två erfarna och tillmötesgående konstruktörer jag fått lära känna genom åren. Med åren har jag oxå fått bevittna den kompetens grundarna besitter.
Lars Berglund
Lars Berglund
2020-07-28
Verifierad

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT