ENERGIBALANSBERÄKNINGAR

thin

VAD ÄR ENERGIBALANSBERÄKNINGAR?

Energibalansberäkning - är en beräkning som visar differensen mellan tillförd energi och energiförluster. Tillförd energi kan innefatta solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater, etc. Med energiförluster menas läckage, transmissioner genom byggnadselement såsom väggar, tak, grund.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vad betyder energibalansberäkning?

Resultat är den energin i form av värme hushållet behöver och som tillförs i form av el, fjärrvärme, pellets, eller annat energislag. En komplett energiberäkning tar hänsyn till ytterligare åtgärder för att spara så mycket energi som möjligt. Dessa kan vara solpaneler som ger gratisenergi, värmepumpar som sänker energiförbrukningen genom att utnyttja frånluftsvärme, bergvärme.

Några termer som påverkar...

U-värde och energitillskott är två termer som påverkar energibalansberäkning.


  • U-värde
  • Energitillskott

U-värde

U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som materialet släpper genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. I Boverkets byggregler (BBR) anges gransmått på u-värde för olika byggelement som tak, väggar, golv, fönster, och ytterdörr. Den beräknade u-värdet måste inte överskrida dessa värden, ju längre u-värde desto bättre. 

Energitillskott

Energitillskott kan delas i två poster, interna tillskott och externa tillskott. Interna tillskott är energi tillförd från kroppsvärme och hushållsapparater. Dessa värden kan fås från Boverket som standard. Externa tillskott beaktar energin som tillförs till huset från externa källor såsom solinstrålning. 

U-värde och energitillskott är två termer som påverkar energibalansberäkning.

Förhållandet mellan tillskott och förluster av energi i en byggnad påverkas även av byggnadens värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme i byggnadselement som väggar och tak under dagen när tillskotten är som störst och släpper ut den under natten när förlusterna är som störst, detta gör att även byggnader med samma U-värde men olika värmelagringsförmåga drar olika mycket energi och detta måste också tas med i beräkningen.

02.

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

HÄMTA GRATIS OFFERT!

Vänligen fyll i tjänster av intresse & dina uppgifter för snabb hantering

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar (arbetsdagar)

offertbild gratis offert - konstruktörsarbete

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra våra tjänster och våra arbetssätt för dig som kund. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår privacy policy. Klicka här för att läsa mer