KONSTRUKTIONSRITNINGAR

thin

NÄR BEHÖVER DU KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

En konstruktionsritning behövs till alla sorters konstruktioner, bland annat;

Nybyggnation, tillbyggnad, attefallshus osv.

En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning. Alltså ska det framgå i konstruktionsritningen vilka konstruktionens byggnadskomponenter är. Exempel kan vara dimensioner, materialkvalitéer, tekniska sektioner, planer, infästningsdetaljer, och mycket mer. Med andra ord innefattar konstruktionsritningen allt som behövs för att tyda konstruktionen.

Detta hittar du på sidan:

 • Vad betyder konstruktionsritningar?
 • Vem kan göra konstruktionsritningar?
 • Vilka typer av konstruktionsritningar finns det?
 • Vilka krav finns det på konstruktionsritningar?
 • Hur gör man konstruktionsritningar?
 • Vad kostar konstruktionsritningar?

Vad betyder konstruktionsritningar?

För att ta fram en konstruktionsritning görs konstruktionsberäkningar, helt enligt dagens byggnormer. Där kontrolleras husets stabilitet och bärförmåga på alla olika komponenter. Alltså är ritningen är vital för att byggnadens stabilitet och långvarighet ska säkerställas. Vi erbjuder ritningar för stora och små projekt. Allt från konstruktionsritningar för attefallshus till större byggnadskomplex. Alltså hjälper vi dig som är projektledare, fastighetsförvaltare, entrepenör, byggmästare eller byggherre. Så att du kan känna dig trygg med ditt bygge.


Vem kan göra konstruktionsritningar?

Enbart en behörig konstruktör som behärskar byggteknik kan ta fram konstruktionsberäkningar och framställa en professionell konstruktionsritning. Detta för att säkerställa att ritningarna följer alla de riktlinjer som finns. Så att bygget blir korrekt från start.

Konstruktionsritningar ska vara produktionsanpassade, alltså skall de komma så nära praktiken som möjligt. En bra konstruktör väljer konstruktionslösningar med beställaren och byggaren i åtanke, detta för att skapa den absolut bästa lösningen. Med andra ord är en duktig konstruktör viktig för ditt bygge. Vanliga och viktiga faktorer att väga in i konstruktionen är bland annat hållbarhet, pris och utförande. Alltså utifrån en konstruktionsritning skall entreprenören som utför arbetet kunna bygga konstruktionen helt bekymmerfritt, detta helt utan att oroa sig för avvikelser.


Vilka typer av konstruktionsritningar finns det?

Det finns olika typer av konstruktionsritningar som behandlar konstruktionen i dess olika skeden.


 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandlingar
 • Relationshandling
 • Tillverkningsritningar


Förfrågningsunderlag

Ett förfrågningsunderlag eller en s.k systemhandling kallas de konstruktionsritningar som skapas vid uppstart av ett projekt. Alltså vid detta skede bestäms typ av stomme och dimensioner på bärande delar av konstruktionen. Detta för att ha en tydlig grund att stå på. Och detaljgraden vid detta skede är grundlig och kopplingsdetaljer behövs oftast inte. Med andra ord kan man vid ett senare skede komplettera med om behov uppstår.


Bygghandling

Bygghandlingsritningar är detaljerade ritningar som skall kunna användas vid byggnation av konstruktionen, så att alla har samma plan klar från början. Alltså skall bygghandlingarna ensamma kunna ge entreprenören en tydlig bild av hur konstruktören har tänkt konstruktionen. Därför är det viktigt med fullständiga och korrekta ritningar. Dessa ritningar är mer detaljerade än systemhandlingsritningar. För att dessa konstruktionsritningar även redovisar kopplingsdetaljer tydligt. Med andra ord är det väldigt viktiga dokument.


Relationshandling

Relationshandlingar skapas vid projektslut, med andra ord när konstruktionen är byggd och står på plats. Däremot om entreprenören frångår ritningarna under projektets gång skall detta fångas upp och kontrolleras av konstruktören. Som ett resultat av detta kan alla eventuella fel kan korrigeras. Med andra ord ska konstruktören kunna bedöma om eventuella ändringarna går att utföra. Och ändringarna skall sedan tillämpas på motsvarande bygghandlingsritning, vilket sedan stämplas till relationshandling. Däremot om konstruktionen byggs helt enligt bygghandlingsritningarna, så kan samma ritning sedan stämplas om till en relationshandling extra justeringar.

Tillverkningsritningar

Tillverkningsritningarna är specifika elementritningar. Exempelvis vilken typ av stålbalk, prefabricerade väggar, eller specialtillverkade infästningsgods måste framgå. Alltså är tillverkningsritningar är de ritningar som måste innehålla all nödvändig information för att kunna tillverka ett element. Exempelvis på detta är dimensioner; material kvalitet, etc.

02.

Vill du veta mer? – Kontakta oss idag på 010-5515681

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vanliga frågor (FAQ)

Fördjupa dig om konstruktionsritningar

Det råder ingen tvekan om att byggritningar är en av de viktigaste delarna av dokumentationen under ett projekt. För att de är som en grund som hjälper byggentreprenörer att konstruera projektet mer effektivt. Med andra ord sparar de också mycket tid på installationen på plats, så att bygget kan pågå helt smärtfritt.


Det spelar ingen roll vilken typ av projekt du vill starta. Med andra ord fungerar konstruktionsritningar som en karta som säkerställer att allt görs på rätt sätt. Alltså när du pratar med erfarna byggentrepenörer och konstruktörer kan det fluktuera olika ord som är bra att ha koll på. Så att du förstår innebörden av de olika ritningarna. Ett sådant ord är k ritningar, ett annat ord för konstruktionsritningar. Som ofta används inom konstruktion.


Det enda problemet är att trots att de är så viktiga så har de flesta människor inte tillräckligt med information om konstruktionsritningar. Så om du vill veta mer, då kommer den här artikeln att ge dig all viktig information. I den här artikeln tar vi upp alla de vanligaste frågorna om ritningarna. Alltså kommer du när du har slutfört den här artikeln, att veta allt. Så se till att läsa den till slutet.


En konstruktionsritning och bläckpennor

Mer om konstruktionsritningen

Konstruktionsritningar är en term som används för skisser eller ritningar, dessa består av information som behövs före byggandet. Denna information krävs för att bygga en komplett och ordentlig byggnad. Med andra ord innehåller den produktinformation som ingår i anbudsunderlaget för byggnadsarbetena. Den huvudsakliga funktionen för k ritningar är att ge en detaljerad representation av vad som ska konstrueras, så att det tydligt framgår hur det är tänkt. Detta är anledningen till att det är viktigt att skapa samordnade och koncisa konstruktionsritningar. Alltså för att undvika förvirring.

En väl samordnad, professionellt frambyggd konstruktionsritning kan bidra till att minimera förseningar och missförstånd. Med andra os kan ditt bygge kan flyta på som det ska, med hjälp av korrekta konstruktionsritningar. Alltså kommer specifikationerna att fokusera på att beskriva olika parametrar. Exempelvis olika material, standarder, tekniker och andra viktiga parametrar som krävs. För att fortsätta arbetsprocessen på rätt sätt. Dessa ritningar är gjorda för att skala antingen i en plan, avsnittsvy eller en höjd.

De använder standardiserade beskrivningar och annoteringar, detta gör det möjligt för alla som är bekanta med dem att läsa och tolka dem korrekt. För att bygget ska flyta på så bra som möjligt. En hel uppsättning byggritningar med alla detaljer du behöver för att kunna slutföra en byggnation. Med andra ord när detta kombineras, ger de hela representationen av projektet.

I de flesta projekt har varje andel olika ritningar, som VVS, elektronik, och så vidare. Det finns två sätt att förbereda konstruktionsritningar. Den första är de manuella metoderna där ritningar görs för hand. Den andra är en med hjälp av CAD (datorstödd design). Denna metod ger mer noggrannhet, därför använder de flesta yrkesverksamma denna metod för att förbereda k ritningar.

Vilka krav finns det?

Som ni vet spelar byggritningar en viktig roll i byggprocessen, därför finns det en hel del förväntningar och krav på dem. En av de viktigaste är att ritningar och skisser måste göras ut efter rådande lagar och branschregler. Dessa är Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoderna. Alla dessa regler och förordningar ställer krav på olika parametrar. Exempelvis på bärförmåga, stadga och beständighet. Alltså ser de till att konstruktionen görs professionellt utan några kryphål.

Ingenjörerna och andra yrkesgrupper måste planera och utforma byggnadsarbetet på rätt sätt. För att det inte ska leda till krasch, deformationer eller skador på andra installationer, byggkomponenter och fast utrustning.

Byggbranschen kräver mycket kompetens och erfarenheter, på grund av att ett enda misstag kan orsaka dödsolyckor. Detta är anledningen till att det är viktigt att låta de yrkesverksamma bara utföra beräkningar och dimensioner av byggdelarna. Alltså måste konstruktören och arkitekten kommunicera korrekt i början av projektet, så att de kan dela sina krav och åsikter med utvecklaren. För att skapa den bästa och säkraste designen.

Vilka konstruktionsritningar behöver du?

Det beror på vilken typ av projekt som du vill starta. Exempelvis- om du planerar för ett litet projekt som en ombyggnad och tillbyggnad, behövs endast byggritningarna för nya byggnadssektioner. Även byggritningar kommer att behövas, för förankringar och förbindelser mellan befintliga och nya byggnadssektioner. Med andra ord måste konstruktören inspektera platsområdet. Så att de kan analysera villkoren. Som ett resultat av den kan hen också utföra tester för att inspektera skicket på byggdelarna mer effektivt.

Bortsett från detta, om projekten är mycket små, då behöver du inte några k ritningar. Dock kräver även de minsta projekten en teknisk beskrivning tillsammans med relationsdokument. Detta för att utföra konstruktionen ordentligt. Om du bestämmer dig för att tillsammans med en leverantör köpa färdiga kit för externa områden, så vill du se till att hen också kan förse dig med ritningar som du kan använda för montering.

Om du vill bygga villor och garage, då kommer det att kräva omfattande k ritningar. För ett storskaligt projekt rekommenderas att utföra en geoteknisk undersökning, detta för att känna till markens tillstånd.

Konstruktionsritningar i pappersrullar

Hur gör man konstruktionsritningar?

Det beror på vilken metod du väljer. Om konstruktionsritningarna förbereds med datorprogram, så kommer det att kräva alla tekniska verktyg tillsammans med nödvändig information om byggnaden.

Å andra sidan, om k ritningarna förbereds manuellt, kräver det en rad verktyg. Exempelvis tekniska pennor, mekaniska pennor, ritbord, en kompass och kopplingspennor. Tillsammans med detta föredrar vissa konstruktörer också att hålla regelbundna pennor, kompass, suddskrivare, linjaler och bryne. Konstruktionsdesign är inte en lätt uppgift. Men tillsammans med erfarenhet och kompetens, så kräver det också tålamod och förmåga att göra förändringar enligt kundens behov.

Hur får du dina ritningar?

Leveransen av k ritningarna sker via en PDF-fil. Och det bästa är att om du arbetar med ett välkänt företag, då behöver du inte betala något för leverans av byggritningar.

Kontakta oss idag!

Hur lång tid tar det?

Om du undrar hur mycket tid tar det att skapa konstruktionsritningar så är det rätt enkelt, det finns ingen fast tidsram. Med andra ord beror det på hur invecklat projektet är. Men om du talar om genomsnittet, då kan det ta ca 7 till 28 dagar att förbereda konstruktionsritningar ordentligt.

Konstruktionsritning pris?

Jämfört med arkitektoniska ritningar är konstruktionsritningar aningen högre. Detta beror främst på att byggritningar är svårare att förbereda och de kräver extra tid och ansträngning. Väljer du att kontakta oss och köpa konstruktionsritningar och byggritningar från oss. På så sätt kan våra proffs arbeta tillsammans och skapa alla byggritningar du behöver så fort som möjligt. Detta kommer att spara dig både tid, energi och pengar. Så om du har några tvivel om kostnaderna, här är några olika priser baserat på vilken typ av projekt:

 • Om du vill bygga en ny villa, kan det kosta runt 15 000 – 35 000kr
 • Vill du bygga en kan det kosta runt 5 000 – 12 000kr
 • För att bygga ut eller en vidare tillbyggnad kan det kosta runt 3 000 – 6 000kr
 • Söker du bara en avväxling av en bärande vägg kan det kosta runt 5 000 – 15 000kr


En sak du måste tänka på är att alla projekt är olika. Exempelvis finns det många faktorer som kan påverka det slutliga priset.

Så om du är i behov av konstruktionsritningar, så ska du komma i kontakt med oss. Med andra ord kommer vi att försöka lösa alla dina frågor och ge dig rätt information. Vår kund är alltid prio ett, välkommen!

Varför ska du välja våra konstruktionsritningar?

– Vill du ha konstruktionsritningar som är utformade precis ut efter de önskemål du har?

– Är du ute efter konstruktionsritning för att bygga din drömvilla, drömgarage eller bästsäljande lägenhetskomplex?

– Du kanske undrar varför ska våra k ritningar vara bäst och vad som är så bra med vårt företag?

Det finns många anledningar och här kan du läsa många av dem. Vi skulle vilja summera ner dem till två saker, professionalism och att du som kund – alltid är i centrum.

Konstruktionsritning med en Hand

Våra kunder säger detta om oss

 • “Vi är väldigt nöjda med er. Då vi hade ont om tid på oss att ta fram underlag så var ni snabba att hjälpa oss utan problem! Vi fick dessutom i veckan veta att vårt bygglov blev beviljat! Tack för hjälpen och ha det gott!”

 • “Tycker att ärendet sköttes mycket bra och professionellt. Snabba återkopplingar och bra info. Mycket bra med ett platsbesök, ger en trygghetskänsla att man ändå vet att ni varit där och sett på vad ni ritar så även ni har helhetsbilden. Har inget mer än så, mycket nöjd kund!”

 • “Jag är supernöjd Villcon! Duktiga konstruktörer, levererar snabbt och på utsatt tid. Framförallt har jag fått utmärkt support med uppföljningsfrågor och förtydliganden.”

Kontakta oss idag så har du dina konstruktionsritningar inom kort!

Vi förser entreprenörer och privata husägare med byggritningar för villor och byggnationer, alltså har vi det som krävs för att få igång bygget. På Villcon är vårt främsta mål att ge dig de bästa tjänsterna. Därför har vi sammansatt ett team av högkvalificerade yrkesmän som har många års erfarenhet. Detta oavsett om du vill ha byggritningar för små, regelbundna eller större projekt behandlar vi alla kunder med samma värdighet.

Hos oss behöver du inte oroa dig för någonting. Alltså behöver du bara berätta om dina krav och vila lugnt medveten om att resten kommer att tas om hand av oss. Vi är ett kundorienterat företag. Därför gör gör allt för att hålla dig och din fastighet säker under byggprocessen. Utöver detta kan du också kontakta oss för inspektioner. Så att våra proffs kan komma precis utanför dörren och inspektera allt. På så sätt kan de komma med den bästa planen. För att du blir nöjd och känner att vi anpassar oss till din budget och behov. Vår främsta prioritet är din tillfredsställelse, därför levererar vi till högsta möjliga nivå för att ge dig bästa resultat.

Vill du även få bättre koll på ditt projekt och räkna på byggjobb, så erbjuder vi också både konstruktionsberäkningar och byggkalkyler för exempelvis, konstruktionsberäkning bostad, konstruktionsritningar för tillbyggnad och mycket mer.


Så om du fortfarande funderar – kontaka oss idag så besvarar vi alla dina frågor och hjälper dig i mål!

Villcon Konstruktör bygger och ritar

02.

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Berzeliigatan 14, Vån 5, 412 53 Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81

Vi bryr oss om dig. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Läs mer...