ENERGIBALANSBERÄKNINGAR

thin

VAD ÄR ENERGIBALANSBERÄKNINGAR?

Energibalansberäkning – är en beräkning som visar differensen mellan tillförd energi och energiförluster. Tillförd energi kan innefatta solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme, spillvärme från hushållsapparater, etc. Med energiförluster menas läckage, transmissioner genom byggnadselement såsom väggar, tak, grund.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vad betyder energibalansberäkning?

Resultat är den energin i form av värme hushållet behöver och som tillförs i form av el, fjärrvärme, pellets, eller annat energislag. En komplett energiberäkning tar hänsyn till ytterligare åtgärder för att spara så mycket energi som möjligt. Dessa kan vara solpaneler som ger gratisenergi, värmepumpar som sänker energiförbrukningen genom att utnyttja frånluftsvärme, bergvärme.

Några termer som påverkar…

U-värde och energitillskott är två termer som påverkar energibalansberäkning.


  • U-värde
  • Energitillskott

U-värde

U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som materialet släpper genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. I Boverkets byggregler (BBR) anges gransmått på u-värde för olika byggelement som tak, väggar, golv, fönster, och ytterdörr. Den beräknade u-värdet måste inte överskrida dessa värden, ju längre u-värde desto bättre. 

Energitillskott

Energitillskott kan delas i två poster, interna tillskott och externa tillskott. Interna tillskott är energi tillförd från kroppsvärme och hushållsapparater. Dessa värden kan fås från Boverket som standard. Externa tillskott beaktar energin som tillförs till huset från externa källor såsom solinstrålning. 

U-värde och energitillskott är två termer som påverkar energibalansberäkning.

Förhållandet mellan tillskott och förluster av energi i en byggnad påverkas även av byggnadens värmelagringsförmåga. Tunga hus lagrar mer värme i byggnadselement som väggar och tak under dagen när tillskotten är som störst och släpper ut den under natten när förlusterna är som störst, detta gör att även byggnader med samma U-värde men olika värmelagringsförmåga drar olika mycket energi och detta måste också tas med i beräkningen.

02.

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Berzeliigatan 14, Vån 5, 412 53 Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81

Vi bryr oss om dig. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Läs mer...