Bygglovsritningar

thin

Bygglovsritningar är de viktigaste handlingarna i din bygglovsansökan och hjälper dig att få dina professionella bygglovsritningar när du behöver dem.

Detta hittar du på sidan;

  • Varför behöver du bygglovsritningar?
  • Vad är bygglovsritningar?
  • Att tänka på när du ska lämna dina ritningar till kommunen.
  • Hur går jag tillväga för att få mina bygglovsritningar och få bygglov
  • Varför ska du välja oss?
  • Vanliga frågor


Bygglovsritning i arbete

Varför behöver du bygglovsritningar?

I de allra flesta fall där man ska göra en nybyggnad, ombyggnad eller rivning så behöver man bygglovsritningar. När det gäller bygglovsritningar är det viktigt att ta fram tydliga och fackmannamässigt utförda ritningar för att resten av bygget ska flyta på så bra som möjligt. Det är bygglovsritningarna som visar hur du har tänkt bygga och de ligger till grund för bygglovs-beslutet. Därför är det väldigt viktigt att de är tydliga och väl utförda.

Vad är bygglovsritningar?

Bygglovsritningar är de ritningar som man även kallar för arkitektritningar, ibland förkortat A-ritningar. Det är de första ritningarna i ledet och de ritningar du använder när du ska söka bygglov. Bygglovsritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda om du ska ansöka om bygglov, därför är det viktigt att ta hjälp av duktiga leverantörer som ser till att de blir korrekt utförda.

Det ska finnas ritningar över hur huset ser ut i dagsläget om det gäller om/utbyggnad samt hur det tilltänkta byggprojektet kommer se ut när det är färdigt. Man behöver även Bygglovsritningar vid marklov samt rivningslov.

Det behövs ett antal olika typer av bygglovsritningar för att få bygglov. De man behöver är;

Sektionsritningar – Denna ritning ska visa byggnaden i genomskärning från sidan och ska exempelvis ha med taklutning, rumshöjd, hur huset ansluter till marken etc.

Fasadritningar – Fasadritningar är precis som det låter ritningar över fasaden. Det ska finnas ritningar från alla fyra håll och ha med alla de detaljer som kommer att finnas med i den färdiga produkten.

Planritningar – Planritningen visar själva huset ovanifrån i genomskärning. Det ska synas tydligt vilka väggar som är bärande och även var det finns dörrar och fönster.

Situationsplan – Situationsplanen visar alla byggnader som finns på tomten ovanifrån. Där ska det tydligt framgå vilka delar som finns sedan tidigare samt vilka delar som ska byggas till/tar bort.

Att tänka på när du ska lämna dina ritningar till kommunen.

En giltig bygglovsritning ska vara skalenlig. Det innebär att I skala 1:100 blir en fasad som är 8,0 m ritad som 8,0 cm, och om exempelvis taknocken är 8,8 m lång och 4,2 m över mark, så ska den på ritningen vara 8,8 cm lång och 4,2 cm över marklinjen. Det är viktigt att inga delar av en ritning ritas i perspektiv, för då är den inte längre skalenlig och därmed ogiltiga.

Om du väljer att lämna in dina dokument digitalt är det även här självklart viktigt att de är skalenliga. Det ska även finnas med en skallinjal på alla ritningar så de kommer att skrivas ut. Ritningarna behöver skickas i PDF eller DWG format, de behöver även vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Väljer du istället att lämna in dina ritningar i pappersformat så ska du lämna in 2 exemplar. Ritningarna ska vara gjorda på vitt papper med svarta linjer (ej rutat). Ritningarna kommer att skannas in och får därför inte vara större än A3-format.

Bygglovsritningar, Planritningar

Hur går jag tillväga för att få mina bygglovsritningar och bygglov?

Vi hjälper dig genom hela processen, dessutom behöver det inte vara så krångligt som det känns!

  1. Skicka dina befintliga dokument till oss, förklara även era tankar.
  2. Vi vänder tillbaka med en offert och vårt professionella utlåtande.
  3. Ni får era bygglovsritningar och chans att ställa kompletterande frågor.

Efter att bygglovsritningarna är klara och bygglovet har gått igenom kommer ni att behöva konstruktionsritningar. Vi på Villcon har gedigen kunskap och erfarenhet även här och hjälper er givetvis med detta när ni fått igenom ert bygglov och är redo att ta nästa steg framåt närmare ett lyckat bygge!

Varför ska du välja oss?

Det kommer att underlätta hela bygglovsprocessen genom att samarbeta med duktiga och professionella experter. Om bygglovsritningarna är otydliga eller ofullständiga kommer du behöva komplettera och justera vilket kommer dra ut på både kostnad och tid.

Vi har ett dedikerat team som är fokuserade på att ta fram just dina handlingar som du behöver inför ett lyckat bygge.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan bruttoarea och byggnadsarea?

Bruttoarea är arean av alla våningsplan räknat från byggnadens utsida. Byggnadsarea är byggnadens yta på marken.

Hur lång brukar handläggningstiden för bygglov vara hos kommunen?

Detta skiljer sig från kommun till kommun men om du har korrekt utförda handlingar på plats så går det smidigare för kommunen att bli klara med just ditt ärende.

Vad är en byggherre?

En byggherre är beställaren. Ofta är det fastighetsägaren som är Byggherre. Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns och ska ta hjälp av en certifierad kontrollansvarigs kompetens.

Hur länge gäller ett bygglov?

Bygglovet slutar att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år och avslutats fem år från dagen då beslutet trädde i kraft. Se boverket.se "Guide för bygglov och byggprocessen" steg 6.

Vad är ett tekniskt samråd?

När ditt bygglov gått igenom så kommer du som byggherre tillsammans med kontrollansvarig att bli kallad till ett möte (tekniskt samråd) med kommunen. Då diskuterar man eventuella tekniska frågor som kan uppstå i byggprocessen. Man tittar på förslag på kontrollplan och tittar på vilka risker som kan komma att uppstå.

Måste jag ha bygglovsritningar?

Om det endast är en mycket liten ändring eller renovering kan man i vissa undantagsfall utföra den utan bygglovsritningar. För att ta reda på om du behöver bygglovsritningar så tar du kontakt med byggnadsnämnden.

Vad är ett startbesked?

Efter ett tekniskt samråd och när alla handlingar kommit in till kommunen kontrollerar de att byggprojektet uppfyller de krav som boverket ställer på ett tryggt och lagmässigt bygge. När kommunen har kommit fram till att handlingarna är godkända får man sitt startbesked.

Hur får man tag i gamla ritningar?

Det är inte alltid man har kompletta ritningar och det finns tyvärr inte för alla hus. Särskilt äldre hus kan sakna ritningar. Det är ock alltid värt att höra med byggnadsnämnden och eller den kommun man befinner sig i då de har kopior på de flesta byggnader i kommunen.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Vi kan hjälpa dig med hela byggprocessen, läs mer om kontrollansvarig.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Berzeliigatan 14, Vån 5, 412 53 Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81

Vi bryr oss om dig. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Läs mer...