Kontrollansvarig

thin

Kontrollansvarig finns där längs hela byggprocessen för att se till att allt går rätt till!

Kontakta oss om du behöver hjälp idag!

Certifierade att utförda ditt arbete

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

På denna sida hittar du

 • Vad är en kontrollansvarig?
 • I vilket skede bör man välja vem som ska vara kontrollansvarig?
 • När behöver du en kontrollansvarig?
 • Behöver en kontrollansvarig vara certifierad?
 • Vad ingår i en kontrollansvarigs uppgifter?
 • Vad är en kontrollplan?
 • Vem har ansvaret?
 • Varför ska du välja oss?
Kontrollansvarig, Villcon AB

Kontrollansvarig & KA

En kontrollansvarig (förkortas ofta KA) hjälper byggherren eller beställaren att se till att man utför alla kontroller på ett sätt som följer kraven enligt bygglagstiftningen. Du behöver en kontrollansvarig vid nybyggnation, ombyggnation och rivning. Det är klokt att ta kontakt med en duktig kontrollansvarig i ett tidigt skede för att se till att allt blir rätt från början, så att bygget kan flyta på smärtfritt.

Behörighetsnivåer

Det finns två olika behörighetsnivåer för kontrollansvariga. N och K.

 • N är generellt för projekt av normal och enklare art
 • K är den idag högsta behörighetsnivån som behövs för komplicerade projekt.

Det är viktigt att veta att en kontrollansvarig är någon som är, och måste vara certifierad. Det innebär att personen som arbetar som kontrollansvarig ska ha den riskbehörighet som arbetet kräver och ska ha certifikat på det från ett ackrediterat organ eller godkännande av byggnadsnämnden. Se därför till att vara noga med att kontrollera att din kontrollansvarige besitter ett sådant certifikat.

I vilket skede bör man välja vem som ska vara kontrollansvarig?

Ofta sker många viktiga vägval redan tidigt i projektstadiet är det klokt att byggherren redan i början väljer ut vem som ska vara kontrollansvarig. Det underlättar och säkrar upp bygget om kontrollansvarig är insatt i projektet redan från start. Eftersom den kontrollansvarige fungerar bland annat som en kompetensbank för byggherren är ett tidigt val av kontrollansvarig en säker väg till en smidigare bygglovsprocess.

I ansökan om lov ska byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga. I bygglovsbeslutet ska det framgå om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall även vem eller vilka det är. En kontrollansvarig behöver ha en självständig ställning och får alltså inte vara exempelvis en nära släkting till den som utför åtgärden.

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig är användbar i de flesta byggsammanhang. Oavsett om du ska riva, bygga nytt eller bygga ut. Detta är enligt plan och bygglagen (PBL). Därför är det klokt att ta kontakt med en KA i så tidigt skede som möjligt så att du direkt får den hjälp du behöver. I vissa undantagsfall klarar man sig utan en kontrollansvarig men då står det tydligt i byggnadsnämndens bestämmelser för just det specifika projektet.

En kontrollansvarig ska vara certifierad

En kontrollansvarig ska ha gedigen kunskap, lämplighet och erfarenhet som uppgifter kräver. Detta behöver styrkas genom ett certifikat utfört av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifikatet är personligt och endast den eller de på ett företag som har tagit certifikatet får lov att arbeta som kontrollansvarig.

Vad ingår i en kontrollansvarigs uppgifter?

En kontrollansvarigs uppgift i stor är att upprätta en kontrollplan och att närvara vid olika viktiga beslutsskeden under byggets gång. Den som är kontrollansvarig ansvarar för att kontroller utförs enligt kontrollplanen. Dessutom skall det säkerställas att kontrollerna blir dokumenterade för att sedan ska kunna redovisas för myndigheterna. KA är behjälplig för byggherren eller beställaren under hela projektet. Några av en kontrollansvarigs uppgifter;

 • Slutbesiktning och övriga besiktningar – Här närvarar kontrollansvarig och ser till att allt går enligt alla regler så att ditt bygge är tryggt och säkert
 • KA kommer att vara med vid tekniskt samråd med byggnadsnämnden
 • Tillsammans med byggherren kommer KA att upprätta en kontrollplan
 • En kontrollansvarig gör ofta besök på arbetsplatsen under genomförandet för att kontrollera att allt går rätt till
 • Din KA finns på plats när byggnadsnämnden gör sitt arbetsbesök
 • En kontrollansvarig ska alltid närvara vid slutsamråd och skriva utlåtande inför begäran om slutbesked

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka olika kontroller som ska utföras både före och under ett byggprojekt. En kontrollplan behövs när man gör någon form av förändring på ett nuvarande bygge, bygger helt nytt eller river en befintlig byggnad. Planen ser olika ut beroende på projektets omfattning och utformning men innehåller i regel tydliga punkter där det framgår tydligt vilket tillvägagångssätt som kontrollerna ska sker på. En förenklad punktlista kan se ut enligt nedan;

 • Vad är det som ska kontrolleras?
 • Vem är det som ska kontrollera respektive uppgift?
 • Hur ska respektive uppgift kontrolleras?
 • Vilket tillvägagångssätt ska man använda?
 • När ska man kontrollera respektive uppgift?
 • Hur många tillfällen bör kontroller ske?
 • Mot vad görs kontrollen?
 • På vilket sätt utför den ansvarige respektive kontroller?

Därefter skriver kontrollansvarig ihop ett tydligt resultat av alla kontroller som sker före och under byggets gång så att all nödvändig information finns på plats.

Vem har ansvaret?

I slutändan är det alltid byggherren som har det fulla ansvaret. Även om det finns en kontrollansvarig. Den ska bistå med sin kompetens och se till att kontroller görs som de ska, men byggherren har det sista ordet. Därför är det alltid byggherrens ansvar att se till attalla inblandade följer kraven i plan- och bygglagen och även byggherren behöver kontrollera att man utför kontroller i tillräcklig omfattning. Det är även byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lämna in ett förslag på en kontrollplan. Därför är det bra att ha en kontrollansvarig på plats för assistans redan i detta skede.

Varför ska du välja oss?

Vi arbetar alltid utifrån kundens bästa och ser till att ge dig den hjälp och professionella stöttning du behöver för att genomföra ett lyckat projekt. Med gedigen erfarenhet och kunskap kan du känna dig helt trygg med oss vid din sida. Vi hjälper dig från konstruktion till kontrollansvarig och kan därför få en bättre uppfattning kring vad just ditt bygge kräver.

Kontakta oss idag för att få kontrollansvarig pris och få den hjälp du behöver!

Vi stöttar både privatpersoner och företag med i sina byggprojekt från konstruktionsritning till kontroll. Allt från total nybyggnation, ombyggnation eller bara en mindre justering på ett redan befintligt hus. Detta för att projektet ka flyta på så bra som möjligt för er. Villcon består av ett stabilt team av yrkesmän med lång erfarenhet. Du kan lita på att vi tar kontrollen medan du kan slappna av och luta dig tillbaka. Vår främsta prioritet är din tillfredsställelse. Det är därför vi alltid levererar till högsta möjliga nivå för att ge dig bästa resultat. Priset för kontrollansvarig skiljer sig åt beroende på projekt och form så kontakta oss idag för att få reda på mer.

Vill du få bättre koll på ditt projekt eller räkna på byggjobb så erbjuder vi också både konstruktionsberäkningar och byggkalkyler. Exempelvis om du behöver hjälp med din nybyggnation, utbyggnad och andra byggprojekt som du kan tänkas behöva hjälp med.Varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp av din kontrollansvarige idag!

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Skårs Led 3 41263, Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81