Brandskyddsbeskrivning

thin

En brandskyddsbeskrivning är ett av de dokumenten som ska finnas på plats när man söker bygglov hos kommunen. Brandskyddsbeskrivningen är de sista dokumenten som kommunen behöver innan de kan lämna ett startbesked och är alltså en väldigt viktig pusselbit för ett bygge.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vad är en brandskyddsbeskrivning?

Det bör finnas en brandskyddsbeskrivning för varje anläggning eller byggnad som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att alla nödvändiga brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls så att de alltid är fungerande. När det är dags att söka bygglov ska man upprätta en komplett brandskyddsbeskrivning och bör skickas med i din ansökan om bygglov. Det är viktigt att den är tillräcklig omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Senare blir brandskyddsbeskrivningen ett underlag till den brandskyddsdokumentation som ska tas fram när byggnationen är färdigställd.

När behövs en brandskyddsbeskrivning?

Brandskyddsbeskrivning behövs vid all form av ny, om- och tillbyggnad. De ska även uppdateras om man upprättar eller byter verksamhet i en befintlig byggnad och ska starta exempelvis hotell eller upprätta kontorsverksamhet, vilket kräver andra regler.

Omfattningen av brandskyddsbeskrivningen varierar beroende på vilken typ av byggnad det gäller. För ett nytt hus kan dokumentationen vara mycket omfattande och flera sidor lång, medan det i enklare fall, som för ett garage kan räcka med en enstaka sida med en ritning.

För att huset/lokalen ska bli godkänd krävs en besiktning på plats tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Dokumentationen används vid nybyggnation eller vid ändring av byggnad då justeringar kan komma att påverka brandskyddet.

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994. Dock gäller inte reglerna retroaktivt, vilket innebär att anläggningar och byggnader som fått bygglov beviljat före 1994 oftast inte har brandsskyddsdokumentation, om man inte kompletterat detta i efterhand i samband med renovering.

Vad ingår i en brandskyddsbeskrivning?

Arbetet med brandskyddsbeskrivningen görs i olika steg vid projekteringen.

Detta så att det ska ske så överskådligt och effektivt som möjligt. Ett par exempel på huvudområden i en brandskyddsbeskrivning är;

  • Först och främst en översiktlig beskrivning Information om exempelvis antal våningar, antal rum, max antal besökare om så finns mm.
  • Beskrivning över utrymningsplan – Här ska allmänna strategin för utrymning beskrivas i detalj såsom hur utrymning sker (ex trappor, fönster, dörr) och även information till räddningstjänsten
  • Information om hur varje brandcell är upplagd – Vilket material man har använt, ytskikt på väggar och tak
  • Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller – Det ska tydligt framgå vilka sektioner som är brandceller samt vilka åtaganden som finns för att förhindra att en brand sprider sig från cell till cell.
  • Korrekt bärförmåga vid brand – En enkel teknisk beskrivning på exempelvis balkonger, bjälklag, trapplopp mm.
  • Information kring alla ventilationssystem – Det ska finnas med en kortfattad beskrivning av det totala ventilationssystemet. Det ska framgå vad ventilationen har för brandtekniska lösningar om det finns sådana. Detta kan vara exempelvis detektorer, larm, brandventilation eller fläktar.
  • Ritningar – Ritningar ska alltid finnas med i en brandskyddsbeskrivning, ett par exempel på ritningar är situationsplan, plan- och sektionsritningar, brand-/utrymningsritning, klassningsplaner (Brandfarlig vara), detaljritningar
  • Planer för drift och underhåll – Kontroll och underhåll av t.ex. luftbehandling, nödbelysning, brandlarm, utrymningslarm, släcksystem, dörrstängare och andra tekniska anordningar göras. Dessa planer bör redovisas i brandskyddsdokumentationen.

Varför välja Villcon?

Vi arbetar alltid utifrån kundens bästa och ser till att ge dig den hjälp och professionella stöttning du behöver för att genomföra ett lyckat projekt. Med gedigen erfarenhet och kunskap kan du känna dig helt trygg med oss vid din sida. Vi gör förenklade dimensioneringar för brandskyddsbeskrivning enl. BBR. Vi hjälper dig från konstruktion till kontrollansvarig och kan därför få en bättre uppfattning kring vad just ditt bygge kräver.

För mer information om regelverk, se boverkets hemsida under byggande, säkerhet och brandskydd.

Kontakta oss idag för att komma i kontakt med duktiga konstruktörer

Vi stöttar både privatpersoner och företag med i sina byggprojekt från konstruktionsritning till kontroll. Allt från total nybyggnation, ombyggnation eller bara en mindre justering på ett redan befintligt hus. Detta för att projektet ska flyta på så bra som möjligt för er. Villcon består av ett stabilt team av yrkesmän med lång erfarenhet. Du kan lita på att vi tar kontrollen medan du kan slappna av och luta dig tillbaka. Vår främsta prioritet är din tillfredsställelse, det är därför vi alltid levererar till högsta möjliga nivå för att ge dig bästa resultat.

Vill du även få bättre koll på ditt projekt och räkna på byggjobb så erbjuder vi också både konstruktionsberäkningar och byggkalkyler för exempelvis din nybyggnation, utbyggnad och andra byggprojekt som du kan tänkas behöva hjälp med.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få hjälp av din kontrollansvarige och konstruktör idag!

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Berzeliigatan 14, Vån 5, 412 53 Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81

Vi bryr oss om dig. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Läs mer...