VVS Ritningar

thin

VVS ritningar står för ritningar över värme, ventilation och sanitet och är en viktig del i ditt bygge.

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med dina ritningar!

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vad är VVS ritningar och varför behövs de?

För att förenkla vad VVS ritningar innebär: När du ska bygga ett hus till exempel, så räcker det inte med konstruktionsritningar över hur tak, väggar och golv ska byggas utan även ritningar för hur alla husets olika rör ska installeras. Detta avser system för energiförsörjning med vattenburna system för uppvärmning, vattenförsörjning och avledning för tappvatten och avlopp samt kontroll för inomhusklimatet. Dessa ritningar är väldigt viktiga att behålla för en husägare då det är viktigt att ta hänsyn till rörens installation inför en eventuell renovering eller ombyggnation.

VVS inom större, mer omfattande byggnader så som industrier och sjukhus räknas system för gaser, lufttryck, brandskyddssystem med ex vattensprinkler mm.

VVS system för bostäder är såklart enklare än för industrier exempelvis men systemet för inneklimatet kan vara komplext oavsett om det gäller en stor industri, sjukhus eller ditt hus. Installationerna för kyla, ventilation och värme hänger samman och behöver planeras ordentligt.

I huvudsak innefattar VVS ritningar dessa delar;

VVS ritningar för värme

Detta handlar oftast om radiatorer, eller element som de också kallas. Dessa är normalt sett placerade under fönster men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att det står med på ritningen kring var elementen ska placeras ut. I hus med flera bostäder är de anslutna till varandra via kopplingsledningar till en stam, som i de flesta fallen står synligt mot fasad. Sedan ansluter man stammarna till en exempelvis en huvudledning i källaren där det finns ventiler som är till för avstängning och injustering av vattenflödet. Ett flerbostadshus är ofta ansluten till fjärrvärme och huvudledningen går vidare till undercentralen. Alternativ till fjärrvärme är exempelvis värmepump, värmepanna för pellets, ved, och olja.

VVS ritningar för ventilation

Numera bygger man oftast in ventilationskanalerna i samma schakt som vatten och avlopp. Man drar upp kanalerna till vinden och ansluter till antingen ett aggregat med både till- och frånluftfläktar eller till en enkel frånluftsfläkt.

Några svåra ord som kan förekomma när man talar om VVS ritningar för Ventilation;

Tilluft – Luft som ”ansluter” till lokal/hus. Uppvärmd eller nedkyld.

Fläktstyrd frånluft – Kallas också F-system innebär att luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar exempelvis tvättstuga, köket och toaletter/badrum.

Uteluft = Precis som det låter, ren luft som hämtas utifrån

Avluft = Detta är den luft som värmepumpen har tagit värme från och som därmed har kylts ner. Denna luft blåses sedan ut ur byggnaden.

VVS ritningar för Sanitet

Enkelt beskrivet så omfattar sanitetsystem för hantering gaser, vätskor och installationer för till exempel tapp- och spillvatten. Oftast har vattenförsörjningen tre rör, ett för varmvattencirkulation, ett för bara varmvatten och ett tredje för kallvatten. De för varm och kallvatten är helt enkelt för just det.

Det tredje röret för varmvattencirkulation är för att hålla rätt temperatur på vattnet.

I sanitetsritningar ingår även information om var olika ventiler och andra vattenledningar ska sitta. Exempelvis ska det finnas ventiler för avstängning vid inkommande vattenmätare och spillvattenrören dras ofta horisontellt i en samlingsledning ut till kommunens ledning med självfall.

Varför välja Villcon?

Om du letar efter en auktoritet inom byggritningar, har du alla skäl att välja oss på Villcon. Med flera befintliga och nya kunder växer vi i rask takt och börjar få en allt mer känd närvaro inom konstruktionsritningar och beräkningar. Alla byggprojekt behöver utan tvekan konstruktionsberäkningar. Med andra ord är beräkningarna vitala för att öka stabiliteten, bärigheten och kraften hos den befintliga konstruktionen.

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

villcon ab din byggkonstruktör

Besöksadresser:

Göteborg: Berzeliigatan 14, Vån 5, 412 53 Göteborg

Sundsvall: Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall

Postadress:

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

villcon ab din byggkonstruktör

KONTAKTA OSS.

Fyll i formuläret så får du svar inom kort.

BESÖK OSS.

Välkommen att kontakta och besöka oss

Göteborg

Berzeliigatan 14, Vån 5, Göteborg

Sundsvall

Esplanaden 20, 852 36, Sundsvall

kontakt@villcon.se

(+46) 010-551 56 81

Vi bryr oss om dig. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse och förbättra våra tjänster. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Läs mer...