KONSTRUKTIONSBERÄKNING

VAD ÄR KONSTRUKTIONSBERÄKNING?

Konstruktionsberäkning är den beräkning som görs och ligger bakom en konstruktionsritning.

Man kan säga att en konstruktionsritning är en schematisk representation av konstruktionens alla konstruktionsberäkningar. En konstruktionsberäkning behandlar i grund och botten dimensioneringen av konstruktionen så att det uppfyller alla krav enligt dagens normer. De normer som är gällande i Sverige är Eurocoden och EKS:n.

Har du frågor?

010-5515681

Behöver du hjälp?

kontakt@villcon.se

Vad betyder konstruktionsberäkningar?

Konstruktionsberäkningar behövs för alla sorters konstruktioner. Bygger du ett hus eller någon typ av byggnad, behöver den kontrolleras för stabilitet och att alla olika komponenter såsom; balkar, pelare, väggar, golv, blir dimensionerade för de laster som kan komma att uppstå. Ett annat exempel är när ett ingrepp görs i konstruktionen, t.ex en håltagning i en vägg - för att lägga in en dörr eller fönster. Då behöver väggen kontrolleras och en avväxlingslösning tas fram för att överbrygga lasten över öppningen.

Det finns mängder med beräkningsprogram som kan dimensionera en konstruktion eller konstruktionsdel, förutsatt att rätt parametrar har valts. Resultat bör dock alltid kontrolleras mot handberäkingar. 

Vem gör konstruktionsberäkningar?

Vi arbetar med alla typer av konstruktionsberäkningar och kan vi hjälpa dig med dina beräkningar, oavsett vilka du behöver. Låt oss hjälpa dig i processen genom att förklara de olika koncepten så att du vet vad du bör tänka på. Listan nedan är några av de många konstruktionsberäkningar som vi på Villcon erbjuder.

Lastnedräkning

För att dimensionera de olika komponenterna och grunden i en konstruktion behöver en konstruktör göra en lastnedräkning till huset. En lastnedräkning är exakt det som det låter, lasterna räknas ned hela vägen till grund genom de bärande komponenterna i huset. 

Grundläggning

Grundkonstruktionen är minst lika viktigt som hela stommen. Den ska bära konstruktionen över en lång tid utan att det uppstår några sprickor eller sättningar. Val av grundkonstruktion är oftast projektanpassade och beror på beställarens önskemål och markförhållanden. Några exempel på grundläggning är platt, krypgrund och källare. 

Trä, stål, betong

Vi kan dimensionera olika stommar som består av trä, stål, eller betong, eller en kombinationer av alla tre annars kallad för samverkanskontruktioner. 

Kolfiber

Kolfiber används som en förstärkningslösning oftast vid angrepp i ett konstruktionselement, eller om lastförutsättningar har ändrats. 

Stabilitetsberäkningar

Konstruktionens stabilitet behövs kontrolleras så att alla laster förs ned till grund utan att konstruktionens bärighet kompromissas. Konstruktionen och de olika komponenterna behöver kontrolleras för global respektive lokal stabilitet. 

Avväxling

Ska du göra en ursparing i en vägg eller bjälklag? Då behöver du kontrollera robustheten kring konstruktionen. Om väggen eller bjälklaget är bärande, behövs då lasten överbryggas över öppningen och en avväxlingslösning ska tas fram. Är väggen inte bärande då räcker det oftast med ett intyg på att konstruktionen har kontrollerats och att arbetet kan påbörjas. 

Infästningar

För att alla laster ska kunna föras ner till grund, måste alla infästningar mellan olika byggkomponenter dimensioneras. Detta visas oftast i detalj på en ritning för att byggentreprenören skall kunna veta hur infästningen ser ut.

02.

KONTAKT

HÄMTA GRATIS OFFERT

Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar (vardagar)

Norra Krokslättsgatan 4

412 64 Göteborg

010-5515681

kontakt@villcon.se

HÄMTA GRATIS OFFERT!

Vänligen fyll i tjänster av intresse & dina uppgifter för snabb hantering

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar (arbetsdagar)

offertbild gratis offert - konstruktörsarbete

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra våra tjänster och våra arbetssätt för dig som kund. Genom att fortsätta använda hemsidan godkänner du vår privacy policy. Klicka här för att läsa mer